Småbåtshamn i Österslöv

Projektet genomfördes i Skånes Ess under programperiod 2014-2024.

Projektets syfte var att genom en säker hamn i Österslöv möjliggöra för närboende och tillresande att uppleva den vackra natur som Österslöv och Råbelövssjön erbjuder.

Om projektet

I Råbelövssjön fanns endast en smal, provisorisk sjösättningsramp, trots att sjön nyttjats flitigt för fiske och båtliv. Projektet bestod i att anlägga en säker utgångsplats, en småbåtshamn och i anslutning skapa en samlingsplats där enskilda och föreningar, organisationer och företag kan mötas i nya konstellationer och för aktiviteter. Genom detta ville föreningen stärka Österslövs och Råbelövssjöns identitet och bidra till områdets tillgänglighet och positiva utveckling.

Genom projektet har en central plats i Österslöv skapats för båt- och fiskeintresserade och för alla andra som vill ta del och njuta av närheten till den vackra Råbelövssjön. Denna innehåller:

 • en väl fungerande småbåtshamn med båtplatser för uthyrning,
 • en bred gjuten sjösättningsramp med tillhörande handikappanpassad brygga,
 • en brygga sydväst om sjösättningsrampen med platser för gästande båtar,
 • plats och tillstånd för två bastuflottar, varav den ena är uthyrd,
 • parkeringsplatser, varav en är reserverad för rörelsehindrade och en för el-fordon,
 • parkeringsskyltar,
 • en handikappanpassad torrtoalett,
 • tre livbojar, två papperskorgar, en hundlatrin och en anslagstavla,
 • en elinstallation med uttag på bryggorna.
 • en belysningsanläggning med tio utelampor och två innelampor,
 • en sjövattenpump med tillhörande slangsystem och tre vattenutkast,
 • en laddstation för eldrivna fordon,
 • en samlingsplats bestående av en gräsbevuxen välklippt äng,
 • sju bänkbord med parasoller, två grillgrytor och ett fotbollsmål,
 • en Internetanslutning med fritt trådlöst nätverk,
 • en stor belyst anslagstavla,
 • en flyttbar evenemangsscen.

Resultat

Projektet har skapat en anläggning som uppskattas av både närboende, båtplatshyrare, rampanvändare och övriga som utnyttjar den på olika sätt. Platsen används till exempel också av räddningstjänsten, som har fått en bra sjösättningsramp för sina räddningsbåtar och polisen, som tränar eftersök med hund i vatten.
Projektfakta
Programperiod
2014-2024

Leaderområde
Skånes Ess

Journalnummer
2016-6725

Projektägare
Byhamnen Österslöv

Projektperiod
2016-10 – 2019-06

Projekttyp
Genomförande

Insatsområde
Korskopplingar

Information & kontakt

Länkar
Webbplats: Byhamnen

Samarbetspartners
Villaägareföreningen
Håstads byalag
Råbelövssjöns Fiskevårdsförening
Bykrogen i Österslöv
Bastuflottsföreningen

Finansiering
EU-fond
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Projektstöd från EU-fond
600 000 kronor

Offentligt stöd från LAG
400 000 kronor

Sponsring
333 835 kronor

Privat medfinansiering
509 300 kronor

Total finansiering
1 843 135 kronor

Värde av projektets ideella insatser
740 630 kronor

LAG-styrelsens motivering till bilfall
Projektet ger förutsättningar till en fysisk mötesplats för samvaro med möjlighet för intresseutbyten mellan individer med skilda sociala och kulturella bakgrunder Föreningen Byhamnen vill bidra till en levande landsbygd genom att skapa en plats där enskilda och föreningar, organisationer och företag kan mötas i nya konstellationer och aktiviteter, för alla i närområdet och i regionen. På längre sikt vill föreningen också initiera och bidra till miljöarbetet i och omkring Råbelövssjön. Detta passar väl in i Skånes Ess strategi och bidrar till målen för 2014-2020.