Snapphaneleden
etapp 1

Detta projekt har ännu inte fått ett formellt beslut från Jordbruksverket.

Ny modell för hållbar ledutveckling ska engagera och involvera.

Om projektet

I det här projektet har Östra Göinge kommun sökt stöd för att skapa en vandringsled. Snapphaneleden ska gå mellan Arkelstorp i Kristianstad kommun och Sibbhult i Östra Göinge kommun och kommer att sammankoppla två redan befintliga Skåneleder. Det ska också skapas en rundled mellan Immeln och Breanäs, som då blir både vandringsled och kanotled.

Projektet är en fortsättning på en förstudie som skapade stort engagemang bland markägare, föreningar och företag, och leden kommer att skapas i fortsatt medverkan med dessa aktörer.

Det finns ett starkt fokus på hållbarhet, där samarbete med Högskolan Kristianstad bland andra ska säkerställa en långsiktig utveckling. I projektet satsar man också på information och kommunikation om Allemansrätten som ska underlätta för besökare att göra rätt i naturen.

Snapphaneleden förväntas bidra till en mer attraktiv livsmiljö i nordöstra Skåne, förbättrad folkhälsa och ökad turism och sysselsättning.

Projektfakta

Journalnummer
2023-3719

Projektnamn i ansökan
Snapphaneleden etapp 1

Projektägare
Östra Göinge kommun

Projektperiod
2024 – 2025

Projekttyp
Genomförandeprojekt, Projektstöd

Insatsområde
Ökad platsattraktivitet

Samarbetspartners

Hässleholms kommun
Kristianstads kommun
Osby kommun
Bromölla kommun
LRF
Stiftelsen Skånska Landskap
Region Skåne
Högskolan Kristianstad
Lokala markägare, företagare, byalag och föreningar

Kontakt & information

Projektledare
Britt-Marie Eriksson 

Webb och sociala medier
Webbplats
Facebook
Instagram

Projektet i media
Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss via mejl!

Finansiering

EU-fond
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Projektstöd från EU-fond
552 539 kronor

Offentligt stöd från LAG
197 146 kronor

Offentlig resurs från Region Skåne
71 430 kronor

Total finansiering
821 115 kronor

Styrelsens bedömning

Beslutsdatum: 2023-12-18

Summa urvalskriterier: 790 poäng

Styrelsens motivering: Projektet uppfyller väl Leaders kriterier. Dessutom anses effekterna av projektet kunna spilla över på andra verksamma i närområdet genom en ökad tillströmning av besökare som kan ge ökade möjligheter för entreprenörer och besöksmål i området. Ett nytt innovativt arbetssätt med markägare kan gynna framtida vandringsleder.