Väderskydd vid
Stackedalas
friluftsområde

Detta projekt har ännu inte fått ett formellt beslut från Jordbruksverket.

Tollarps Scoutkår utvecklar Stackedalas friluftsområde för utomhusaktiviteter året runt och oavsett väder.

Om projektet

Tollarps Scoutkår söker stöd för att utveckla Stackedalas friluftsområde genom att bygga två väderskyddade grillplatser och ett uteklassrum/vindskydd. Detta ska göra det möjligt att hålla aktiviteter i området även vid dåligt väder. Byggnaderna ska göra det möjligt att samlas, ha aktiviteter, grilla och äta, oavsett väder. En plattsättning kommer att förbättra tillgängligheten till platsen.

Projektet förväntas gynna boende i Tollarp med omnejd, besökare, skolklasser, föreningar och våra scouter och förväntas främja folkhälsan och en social inkludering.

Projektet är en del av Tollarps byalags initiativ kring att göra området mer attraktivt för både boende och besökare. Projektet har stort stöd bland övriga föreningar och sker i samarbete med FK Åsen, som bygger ett utegym. De färdiga byggnaderna kommer att underhållas av scoutkåren med kommunalt stöd, medlemsavgifter och donationer, vilket garanterar en långsiktig hållbarhet.

Projektfakta

Journalnummer
2023-3833

Projektnamn i ansökan
Väderskydd vid Stackedalas friluftsområde

Projektägare
Tollarps Scoutkår

Projektperiod
2024-04 – 2024-12

Projekttyp
Genomförandeprojekt, Projektstöd

Insatsområde
Platsutveckling, stolthet och delaktighet

Samarbetspartners
Tollarps byalag
FK Åsen
Kristianstads kommun

Kontakt & information

Projektledare
Henrik Gränfors

Webb och sociala medier
Webbplats
Facebook

Projektet i media
Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss via mejl!

Finansiering

EU-fond
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Projektstöd från EU-fond
329 931 kronor

Offentligt stöd från LAG
137 503 kronor

Offentligt stöd från Kristianstads kommun
20 000 kronor

Privat finansiering
200 000 kronor

Total finansiering
687 434 kronor

Styrelsens bedömning

Beslutsdatum: 2023-12-18

Summa urvalskriterier: 815 poäng

Styrelsens motivering: Vår strategi har identifierat ett stort behov av mötesplatser och projektet bidrar till detta mål i strategin. Dessutom förväntas projektet leda till att fler ger sig ut i skog och mark vilket skapar ökad folkhälsa. Platsens attraktivitet ökar för såväl boende som tillresande.