Utveckla
din plats
på jorden

Vi tror att de som bor och verkar på en plats också vet bäst hur den platsen kan utvecklas på bästa sätt.

Hos Leader Östra Skåne kan din förening, ditt företag eller din organisation söka pengar för att komma igång!

Så här går det till

Komma igång

Ni kläcker en idé och testar den genom att fylla i en idébeskrivning som ni skickar in till kontoret. När ni bollat er idé med oss och fått klartecken på att er idé kan bli till ett leaderprojekt så börjar ni skriva på en ansökan.

Ansöka

Ni tar fram er projektansökan och en budget. Under hela processen får ni det stöd och den hjälp ni behöver från kontoret. När ni är redo gör ni en ansökan i Jordbruksverkets e-tjänst. Efter viss handläggning tar styrelsen ett beslut om ni ska beviljas stöd eller inte.

Genomföra

Ni får ett startbesked från Jordbruksverket och kan påbörja genomförandet av ert projekt. Ni erbjuds fortsatt stöd från kontoret så att projektet följer alla krav och regler. Kontoret hjälper er gärna också med att nå ut med era aktiviteter och resultat.

Avsluta

Ni utvärderar och redovisar projektets resultat och effekter genom i en slutrapport. Även här är kontoret behjälpliga.

Flyer och broschyr

Klicka på bilderna för att ladda ner vår flyer (till vänster) och vår broschyr (till höger).

Vad är leader?

Underifrånperspektivet

Leader är en metod för landsbygdsutveckling som introducerades av EU 1991. Metoden grundar sig i tanken att lokal utveckling genomförs mest effektivt och hållbart av de som bor och verkar i ett område. Det är de som vet bäst vilka behov och utmaningar som behöver mötas.

hur fungerar leader?

Vi är Leader Sverige!

Ideellt engagemang handlar om att människor samlas kring en idé och samarbetar för att uppnå något som de tycker är viktigt. När detta sker skapas förutsättningar för hållbara och attraktiva områden. Men även om samarbetet och viljan att utveckla finns, så kanske pengarna inte alltid gör det. Då kan Leader vara en möjlighet.

Projekt i Sverige

Upplandsbygd
Inkluderande Upplandsbygd 2030

Programmet Inkluderande Uppladsbygd 2030 stöttar organisationer som vill ge ungdomar och vuxna som står utanför arbetsmarknaden meningsfulla aktiviteter och intressanta mötesplatser.

Upplandsbygd
Sprida koncept kring hydroponiska- och akvaponiska odlingar

I Hållbart Entreprenörskap har företag kunnat söka projektstöd för att jobba med de globala hållbarhetsmålen. Lokalt Odlat genom Maja DeBernardo och Fredrik Svensson i Knivsta blev beviljade projektstöd för att utveckla ett koncept för att starta upp småskaliga hydroponiska och akvaponiska odlingar.

Upplandsbygd
Agro Forestry demonstrationsodlingarna

Projektet avser att införskaffa batteridrivna maskiner bestående av handhållen ogräsrensare, handhållen trimmer och dit tillhörande ryggburet batteri med laddare.

Leader Stockholmsbygd
Växtkraft på landsbygden

Projektet vill höja kunskap om och förståelsen för lokalt producerad mat, stärka den lokala livsmedelsproduktionen genom kompetensutveckling samt skapa möjligheter för producenter och konsumenter att mötas.

Leader Södermanland
Grönsaker på friland - ett bidrag till angelägna samhällsutmaningar

Projektet syftade till att skapa tillväxt och arbetstillfällen på landsbygden samt bidra till att implementera den nya livsmedelsstrategin. Målet var att hitta 10 lantbruksföretag med potential och intresse för att starta grönsaksodling på friland med mera.

Leader Sörmlandskusten
Förstudie Alchemillas destilleri

En förstudie om hur man startar ett destilleri

Leader Höga Kusten
Jobba och lev i bygd

Sätten som vi konsumerar, producerar och distribuerar, men också identifierar och värderar produkter och tjänster håller på att förändras. En av de främsta drivkrafterna är...

Upplandsbygd
Ett lokalt och ekologiskt tvåleri

I Hållbart Entreprenörskap har företag kunnat söka projektstöd för att jobba med de globala hållbarhetsmålen. Vänge Ekologiska Tvåleri i Vänge utanför Uppsala blev beviljat projektstöd för att utveckla sitt hållbarhetsarbete med sitt företag.

Våra lokala medfinansiärer